Thứ Hai, ngày 08 tháng 8 năm 2016

Vu Lan nhớ Cha...

Đêm nay con ngắm sao trời
Đếm bao kỷ niệm con thời...nhớ Cha
Trọng Thu ngày ấy...đã xa
Trọn vành khăn trắng khóc...Cha lìa đời
Tang Cha con đội...đúng thời
Giữ trọn hiếu nghĩa Cha ơi..!vui lòng
Hai mươi bốn tháng sắp xong
Mùa Vu Lan đến cầu mong phật trời
Hồn Cha luôn được thảnh thơi
Phật đài tiên cảnh vui chơi tháng ngày
Hai lăm tháng bảy...tới này
Tang Cha...xin xả...con đây...thỏa lòng...


Thứ Ba, ngày 02 tháng 8 năm 2016

Thói đời...


Cuộc đời như thước phim dài
Người đời họ diễn,thiên tài nhập vai
Biết rằng diễn xuất rất hài
Nhìn thôi đã hiểu,chẳng nài nói ra

Lòng người hai mặt thôi mà
Cuộc đời là thế,chẳng thà để xem
Trước mặt không ngớt lời khen
Sau lưng nói xấu,nhỏ nhen từng lời

Buồn thay cái thói ở đời
Miệng đời là thế,những lời dèm pha
Tiểu nhân ganh ghét thôi mà
Thôi thì cứ diễn,ta thời cứ xem...

ST bài viết của tác giả Ngạo Thiên.

Thứ Năm, ngày 28 tháng 7 năm 2016

Biển vẫn thế...

     

Ngủ ngoan anh nhé
      Biển vẫn thế
      Vẫn xôn xao
      Không ồn ào
Ngủ ngoan anh nhé
Biển thì thào
Ru ngọt ngào
Khẽ vuốt ve
Ngủ ngoan anh nhé
Biển dạt dào
Sóng cuộn trào
Thật đắm say
Ngủ ngoan anh nhé
Biển hôm nay
Vẫn dang tay
Dẫu đắng cay
Ngủ ngoan anh nhé
Như mọi ngày
Đón gió lay
Nuốt chua cay
 Vẫn ru anh tròn giấc mộng...